Rukous

  1. BISMILLÄHI R-RAHMAANI R-RAHIM (Aloitan Jumalan armeliaan armahtajan nimeen.)  Ennen puhdistautumista muistaa Jumalaa

   

  1. WUDHU

   

  1. USKONTUNNUSTUS (tulee lausua puhdistautumisen jälkeen)

  “ÄSH-HÄDU (todistan) ÄN LÄÄ-ILÄÄHÄ (ettei ole muuta Jumalaa) ILLA-ALLAAH (kuin Allah), WA ÄSH-HÄDU (ja todistan) ÄNNÄÄ MUHÄMMADAN RASUL-ALLAAH (että Muhammed on Hänen sanansaattajansa) ”

  ÄSH-HÄDU ÄN LÄÄ-ILÄÄHÄ ILLA-ALLAAH, WA ÄSH-HÄDU ÄNNÄÄ MUHÄMMADAN RASUL-ALLAAH.
  I: Ensimmäinen raka (ensimmäinen rukouksen liikesarja)

  1. E1. Pesun jälkeen, aloita seisten puhtaassa paikassa kasvot Kaabaan päin ja nosta kädet korvien tasalle (kuva 1) sekä sano “Allahu akbar” (Allah on suurin). Aseta sitten kädet rinnalle oikea käsi vasemman päälle (kuva 2).
  1. Lausu Koraanin ensimmäinen suura (kappale), al-Fatiha. Lausu sitten jokin muu katkelma Koraanista. Avauksen suura:

  Jumalan, Armeliaan Armahtajan nimeen BISMILLÄÄHIR RAHMÄÄNI RAHIIM

  Kunnia Jumalalle, maailman Herralle ÄLHÄMDULILLÄÄHI RABBIL – ÄÄLÄMIIN

  Armeliaalle Armahtajalle ARRAHMÄÄNIR – RAHIIM

  Tuomiopäivän Ruhtinaalle MÄÄLIKI JAUMID – DIIN (jonka hallussa yksin on tilinteonpäivä)

  Sinua me palvomme, Sinua me huudamme avuksi IJJÄÄKÄ NÄ`BUDU WÄ IJJÄÄKÄ NÄSTÄ`IIN

  Johdata meidät oikealle tielle, niiden tielle, joille Sinä olet suosiollinen, ei niiden, joiden päälle Sinun vihasi lankeaa ja jotka vaeltavat eksyksissä.

  IHDINÄS-SIRAATAL MUSTA`QIIM, SSIRAATAL-LÄTHIINÄ ÄN`ÄMTÄ`ÄLEIHIM, GHAIRIL-MÄGHDUUBI Ä`LEIHIM WÄLÄD-DHAAAAAALLIIIIN. ÄÄMIIN.

  109:USKOTTOMIEN SUURA

  Sano: Uskottomat,

  minä en palvo sitä, mitä te palvotte,

  ettekä te palvo Häntä, jota minä palvon,

  enkä minä ole palvova sitä, mitä te palvotte,

  ettekä te ole palvova Häntä, jota minä palvon.

  Teillä on uskontonne ja minulla uskontoni.

   

   

  Tämä koskee kahta ensimmäistä rakaa rukouksessa. Kolmannessa ja neljännessä rakassa lausutaan ainoastaan al-Fatiha. eli kolmannessa ja neljännessa rakassa lausutaan ainaoastaan Al-Fatiha, mutta ei Koraanin katkelmia.

  1. ALLAHU AKBAR > SUBHAANA RABBI AL`ATHIIM Tämän jälkeen sanotaan “Allahu akbar”, kumarretaan ja asetetaan kämmenet polvien päälle sanoen “Subhaana Rabbi al’Athiim” kolme kertaa. Se merkitsee “Kunnia olkoon Herrani, joka on kaikkein suurin” (kuva 3).

   

  1. SAMI`ALLAHU LIMAN HAMIDAH > RABBANA WALAKAL HAMD Sitten suoristaudutaan sanoen: “Sami’Allahu liman hamidah,” mikä merkitsee “Totisesti, Allah kuuntelee sitä, joka ylistää Häntä”. Heti sen perään sanotaan: “Rabbana walakal hamd” eli “Oi Herramme, kaikki ylistys olkoon Sinun” (kuva 4).

   

  1.  ALLAHU AKBAR > SUBHANA RABBI AL A`ALA sitten polvistutaan maahan (sujud) sanoen: “Allahu akbar”. Otsa ja nenä maahan painautuneena sanotaan “Subhana Rabbi al A’ala” kolme kertaa, mikä merkitsee: “Oi Herra, kunnia kuuluu Sinulle, Korkeimmalle” (kuva 5).

   

  1. ALLAHU AKBAR >ALLAAHUMMA GHFIRLII Tämän jälkeen noustaan istumaan polvien päälle, sanoen “Allahu akbar”. Tässä asennossa lausutaan: “Allaahumma ghfirlii” kerran, kaksi tai kolme kertaa, se tarkoittaa: “Oi Allah, anna minulle anteeksi!” (kuva 6).

   

   

  1. ALLAHU AKBAR > SUBHAANA RABBI AL A`ALA Sen jälkeen kumarrutaan taas maahan, sanoen “Allahu akbar”, ja kumartuneena sanotaan: “Subhana Rabbi al A’ala” kolme kertaa.
  2. ALLAHU AKBAR

   

  II: Toinen raka
  Seisten suorana lausutaan al-Fatiha ja sen jälkeen jokin toinen Koraanin katkelma tai suura.

  1. Jumalan, Armeliaan Armahtajan nimeen BISMILLÄÄHIR RAHMÄÄNI RAHIIM

  Kunnia Jumalalle, maailman Herralle ÄLHÄMDULILLÄÄHI RABBIL – ÄÄLÄMIIN

  Armeliaalle Armahtajalle ARRAHMÄÄNIR – RAHIIM

  Tuomiopäivän Ruhtinaalle MÄÄLIKI JAUMID – DIIN (jonka hallussa yksin on tilinteonpäivä)

  Sinua me palvomme, Sinua me huudamme avuksi IJJÄÄKÄ NÄ`BUDU WÄ IJJÄÄKÄ NÄSTÄ`IIN

  Johdata meidät oikealle tielle, niiden tielle, joille Sinä olet suosiollinen, ei niiden, joiden päälle Sinun vihasi lankeaa ja jotka vaeltavat eksyksissä.

  IHDINÄS-SIRAATAL MUSTA`QIIM, SSIRAATAL-LÄTHIINÄ ÄN`ÄMTÄ`ÄLEIHIM, GHAIRIL-MÄGHDUUBI Ä`LEIHIM WÄLÄD-DHAAAAAALLIIIIN. ÄÄMIIN.

   

  1. 50 Q:N SUURA16: Olemmehan me luoneet ihmisen ja tiedämme, mitä hänen sielunsa hänelle kuiskuttelee. Me olemme häntä lähempänä kuin hänen kaulasuonensa.

  Sitten suoritetaan toinen raka samalla tavoin kuin ensimmäinenkin.

  Mutta sen sijaan, että noustaisiin seisomaan toisen kumartumisen (sujud) jälkeen, noustaan polvi-istuntaan ja lausutaan seuraavasti (tämä on arabiaksi Tahyad) (kuva 7):

  “At-tahijaatu lillahi-i, was-salawatu, wattajjibatu, Assalamu alaika ajjuhan-Nabiju wa rahmatul-lahi wa barakatuhu, assalamu alajna wa ala ‘ibadillahi-s-saalihiin. Ashhadu an la ilaha illal-lah wa ashhadu anna Muhammedan rasulallah”.

  “Kaikki kiitos, kaikki rukoukset, ja kaikki rahallinen palvelu kuuluvat Allahille. Rauha olkoon Sinun kanssasi, oi Profeetta, samoin kuin Allahin armo ja siunaukset. Rauha olkoon meidän kanssamme, kaikkien oikeamielisten Allahin orjien kanssa”.
  Uskontunnustusta lausuttaessa (joka alkaa sanalla “ashhadu”) kohotetaan oikean käden etusormea. Jos rukoukseen sisältyy vain kaksi rakaa, kuten aamurukoukseen (Fajr), jatketaan istuvassa asennossa sanomalla:

  “Allaahumma salli’ala Muhammadin wa’ala aali Muhammadin, kama sallajta ‘ala Ibrahiima wa ‘ala aali Ibrahiima wa baarik ‘ala Mohammadin wa ‘ala aali Muhammadin kama baarakta ‘ala Ibrahiima wa ‘ala aali Ibrahiima innaka Hamiidun Majiid”.

  eli “Oi Allah, lähetä armo ja kunnia Muhammedille ja hänen perheelleen samoin kuin olet lähettänyt armon ja kunnian Ibrahimille ja hänen perheelleen; ja lähetä siunauksesi Muhammedille ja hänen perheelleen samoin kuin olet lähettänyt siunauksesi Ibrahimille ja hänen perheelleen. Totisesti, olet Kunnioitettu, Suuri.” Tämän jälkeen päätetään rukous sanomalla: “Assalaamu aleikum wa rahmatu-llaah” (rauha ja Allahin armo olkoon kanssasi) kääntäen samalla pää oikealle. Sitten sanotaan sama kääntäen pää vasemmalle (kuva 8). Mutta jos rukoukseen kuuluu kolme rakaa, kuten Maghrib-rukoukseen, tai neljä rakaa, kuten Dohr-, Asr- tai Isha-rukoukseen, noustaan seisomaan Tahyadin jälkeen ja aloitetaan kolmas raka.

  Kolmas raka
  Kolmas raka suoritetaan samalla tavalla kuin kaksi ensimmäistä, paitsi että Fatiha-suuran jälkeen ei lueta muuta Koraanin kappaletta. Jos kyseessä on Maghrib-rukous (auringonlaskun rukous), lopetetaan kolmannen rakan jälkeen samalla tavalla kuin aamurukouksessa. Tätä lopetusta kutsutaan nimellä “Tashahud” (siihen sisältyy myös Tahyat), ja lopuksi sanotaan tervehdys “Assalaamu aleikum wa rahmatu-llaah”. Jos rukoillaan Dohria, Asria tai Ishaa (keskipäivän, iltapäivän tai iltarukousta), noustaan seisomaan kolmannen rakan toisen kumartumisen jälkeen ja rukoillaan vielä yksi raka samaan tapaan kuin kolmaskin. Sen jälkeen päätetään rukous Tashahudiin ja lopputervehdyksiin.

   

(Visited 45 times, 1 visits today)