Category: Keitä profeetat olivat?

Profeetta Soeibin (rauha hänelle) tarina

Profeetta Soeibin (rauha hänelle)tarina Allah kertoi profeetta Soeibin (rauha hänelle) tarinan: Ja Midianin kansan luo (lähetimme Me) heidän veljensä Soeibin. Hän sanoi: »Kansani, palvelkaa Jumalaa! Teillä ei ole muuta Jumalaa kuin Hän; luoksenne on jo tullut selvä todistus Herraltanne. Antakaa siis täysi mitta ja täysi paino, älkää anastako ihmisiltä heidän tavaroitaan älkääkä aikaansaako maan päällä […]

Profeetta Salihin (rauha hänelle) tarina

Profeetta Salihin (rauha hänelle) tarina ‘Adin kansan tuhoutumisen jälkeen Thamudin heimo eli heitä paremmassa loistossa ja vallassa. He olivat myös eksyneet epäjumalien palvontaan. Kun heidän maallinen omaisuutensa kasvoi, kasvoi myös heidän pahuutensa ja väheni heidän hyveensä. Kuten ‘Adin ihmiset, hekin rakensivat korkeita rakennuksia tasangoille ja veistivät kauniita koteja kumpareille. Tyrannia ja alistaminen vallitsivat heidän keskuudessaan pahojen […]

Profeetta Hudin (rauha hänelle) tarina

Profeetta Hudin (rauha hänelle) tarina ‘Adin ihmiset elivät monia vuosia tuulenpieksämillä vuorilla Jemenin ja Omanin välisellä alueella. He olivat fyysisesti vahvoja ja heidät tunnettiin ammattitaidostaan erityisesti korkeiden rakennusten ja niiden tornien rakentamisessa. Kaikista kansoista ‘Adin kansalla oli eniten valtaa ja rikkauksia, mikä valitettavasti teki heidät röyhkeiksi ja leuhkiksi. Poliittinen valta oli epäoikeudenmukaisilla johtajilla, joita vastaan kukaan […]

Profeetta Adamin (rauha hänelle) tarina

Profeetta Adamin (rauha hänelle) tarina Allah Kaikkivaltias paljasti: Ja kun Herrasi puhui enkeleille: »Katso, Minä aion totisesti asettaa sijaisen maan päälle», he kysyivät: »Aiotko asettaa sinne jonkun, joka siellä aiheuttaa vääryyttä ja vuodattaa verta, meidän ylistäessämme Sinua ja julistaessamme Sinun pyhyyttäsi?» Hän vastasi: »Minä tiedän totisesti, mitä te ette tiedä.» Ja Hän opetti ihmiselle (Aadamille) kaikki […]

Profeetta Idrisin (rauha hänelle) tarina

Profeetta Idrisin (rauha hänelle) tarina Allah on ylistänyt Enochia, kuvaillen häntä Profeetaksi ja luotettavaksi: “Muista Kirjassa myös Idrisiä. Totisesti, hän oli uskollinen ja hänkin oli profeetta. Ja Me ylensimme hänet korkeaan asemaan.” (Koraani 19:56-57) Enoch syntyi ja kasvoi Babyloniassa, seuraten Profeetta Adamin ja hänen poikansa Sethin opetuksia ja uskontoa. Enoch oli viidennessä sukupolvessa Profeetta Adamissa. Hän […]

Profeetta Noan (rauha hänelle) tarina

Profeetta Noan (rauha hänelle) tarina Hän oli Noah ibn Lamik ibn Mitoshilkh ibn Enoch ibn Yard ibn Mahlabil ibn Qinan ibn Anoush ibn Seth ibn ‘Adam, ihmiskunnan isä (alayhis-salam). Kirjan kansojen (juutalaiset ja kristityt, koska he saivat paljastetut kirjat, nimiltään Tawrah, Zabur ja Injil, eli Toora, Psalmit ja Evankeliumit, mutta ne ovat korruptoituneet, paljastetuista kirjoista ainoastaan […]

Translate »

IN THE ARTICLES